גיבוש ההצעה

שיקלול האלטרנטיבות, הגישה לנושא, הרכב הקונסורציום ומבנה ההצעה, וביצוע של כל הפעולות הדרושת להפוך את הרעיונות שלכם להצעה זוכה. בהצעות ל- SME Instrument נבחן גם את הצדדים העיסקיים של הצעתכם.

חיפוש שותפים

אנחנו מקושרים מאד באירופה ובארצות מחוצה לה, ונוכל לעזור לך במציאת שותפים טובים ונאותים לפרוייקטים בינלאומיים.  

משא ומתן עם הקרן

יש קרנות המנהלות משא ומתן עם הזוכה בכדי לכוון את העבודה לפי הערות הבוחנים או כדי לעשות התאמות תקציב. פנגאה תעזור לכם להכין את המו"מ ותשתתף בו, אם תרצו.

שירותים אחרים

אנו מסייעים במיצוב החברה על ידי קישור עם שותפי מחקר זרים, מעבירם לפי בקשה סדנאות לגבי מימון  ציבורי של מחקר ופיתוח, מבצעים ביקורת איכות על הצעות  קיימות ומסייעים בנושאים ההפצה  והישום של פרוייקטים.

בחירת הקרן

נציע לך את מגוון הקרנות העונות על צרכיך ונסייע לך לבחור מבינהן את המתאימה ביותר לפי אופי הפרוייקט אותו אתם מבקשים לממן, מידת בשלותו, והתאמתו לקולות הקוראים, לאופי הקונסורציום ולגודל התקציב.

הכנת תקציב

הרכבת תקציב המו"פ שונה מקרן לקרן, ויעוץ מומחה יגדיל את הסכומים הפנויים לפרוייקט שלכם.

כתיבת והגשת ההצעה

פנגאה תכתוב את הצעת המחקר שלכם לפי דרישות הגוף המממן תוך שיתוף והתיעצות אתכם ועם השותפים לפרוייקט. נוודא שכל הדרישות הפורמליות של הקרן תמלאנה במועדן ושההצעה תוגש לפני המועד הנקוב.

ניהול אדמיניסטרטיבי של פרוייקטים

פנגאה תנהל בעבורך את הצד האדמיניסטרטיבי של הפרוייקט. נכין אתך את כל הדוחות והמסמכים הדרושים ע"י הגוף המממן במשך כל תקופת הפרוייקט.  

המדען הראשי

נקשר אתכם לתכניות מימון של המדען הראשי (משרד הכלכלה).